• Twitter
  • Facebook
Хөөрөг
Цагаан хаш хөөрөг зарна
Үнэ:
2013-06-25 | 01:22
Цагаан хаш Хүзүү 1,8 мм, өндөр 6,5 мм, зузаан 2,7 мм, өргөн 4 см Алтан нуйхтай, мөнгөн халбага,

Худалдахыг зөвшөөрөв

1. Цагаан хаш хөөрөг зарна
2. Эзэмшигчийн холбоо барих утас - 99128493, болон и-мэйл хаяг - x, үнийн санал : 0T, огноо : 2013-06-25|01:22
Далайн цагаан шүрээр хийсэн давхар сийлбэртэй хөөрөг зарна Хүзүү 1,8 мм, өндөр 6,1 мм, зузаан 2 см, Алтан нуйхтай мөнгөн халбага
Далайн цагаан шүрээр хийсэн давхар сийлбэртэй хөөрөг зарна Хүзүү 1,8 мм, өндөр 6,1 мм, зузаан 2 см, Алтан нуйхтай мөнгөн халбага
Ногоон хаш сийлбэртэй Хүзүү 2,7 мм, өндөр 6,8 мм, зузаан 4 см, өргөн 4,9 мм Мөнгөн нуйх, халбага
Ногоон хаш сийлбэртэй Хүзүү 2,7 мм, өндөр 6,8 мм, зузаан 4 см, өргөн 4,9 мм Мөнгөн нуйх, халбага
Ногоон хаш сийлбэртэй Хүзүү 2,7 мм, өндөр 6,8 мм, зузаан 4 см, өргөн 4,9 мм Мөнгөн нуйх, халбага
Ногоон хаш сийлбэртэй Хүзүү 2,7 мм, өндөр 6,8 мм, зузаан 4 см, өргөн 4,9 мм Мөнгөн нуйх, халбага
Цагаан хаш Хүзүү 1,8 мм, өндөр 6,5 мм, зузаан 2,7 мм, өргөн 4 см Алтан нуйхтай, мөнгөн халбага,
Цагаан хаш Хүзүү 1,8 мм, өндөр 6,5 мм, зузаан 2,7 мм, өргөн 4 см Алтан нуйхтай, мөнгөн халбага,
Мод баавгайн сийлбэртэй 2,8 мм, өндөр 7 см, зузаан, 3,7 мм, өргөн 5,9
2. Цагаан хаш сийлбэртэй Уул ус, мод жигүүртэн шувууны сийлбэртэй Хүзүү 32 мм, өндөр 8,2 мм зузаан, 3,5 мм өргөн 7 см Алтан нуйхтай, мөнгөн халбага, түмэн наст хээтэй
2. Цагаан хаш сийлбэртэй Уул ус, мод жигүүртэн шувууны сийлбэртэй Хүзүү 32 мм, өндөр 8,2 мм зузаан, 3,5 мм өргөн 7 см Алтан нуйхтай, мөнгөн халбага, түмэн наст хээтэй
2. Цагаан хаш сийлбэртэй Уул ус, мод жигүүртэн шувууны сийлбэртэй Хүзүү 32 мм, өндөр 8,2 мм зузаан, 3,5 мм өргөн 7 см Алтан нуйхтай, мөнгөн халбага, түмэн наст хээтэй
Хүзүү 32 мм, өндөр 8 см, зузаан 5,2 мм,
Хүзүү 32 мм, өндөр 8 см, зузаан 5,2 мм,
Хүзүү 32 мм, өндөр 8 см, өргөн 7,5 мм
Хүзүү 32 мм, өндөр 8 см, өргөн 7,5 мм

Сэтгэгдэл